Névjegy

GINOP-5.3.4-16-2016-00012 – „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a gumiipari ágazatban”

Konzorciumi partnerek:

A konzorciumi tagok mindegyike jelentős rálátással bír a jelen projekthez kapcsolódó problémakörre. A konzorcium összetétele és azok tagszervezeteinek jellege biztosítja, hogy a gumiipari ágazat megfelelően képviselve legyen a projekt megvalósítása során. A pályázók, a projekt által érintett konvergencia-régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld) releváns ismeretekkel rendelkeznek a helyi ágazati szereplőket foglalkoztató kérdéseket illetően.

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) közel száz éves múlttal rendelkező munkáltatói érdekképviselet, mely a szövetségek szövetsége rendszerben működik.

A Szövetség több mint ezer tagot számlál.

A Magyar Iparszövetség érdekeltségébe tartozó vállalkozások a nemzetgazdaság fontos szereplői, elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriájában, de az ide tartozók mellett soraikban jelentős számban találhatók mikro- és egyéni vállalkozások, új típusú szövetkezetek csakúgy, mint jelentős termelési értéket előállító, a nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb szervezetek.

A Magyar Iparszövetség érdekkörébe tartozó szervezetek elsődlegesen az ipar (pl. gumiipar, építőipar), a kereskedelem és a szolgáltatás területein teljesítik feladataikat, mintegy 20%-uk Budapesten és környékén (Közép-Magyarországi régióban), 80%-uk vidéki régiókban (jelenlegi konvergencia régiókban) működik.  A pályázat megvalósítási színterein, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak-Alföld régiókban számos gumi-műanyagtermék gyártásával foglalkozó vállalkozást tudhat tagszervezetei között.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) 1990-es megalakulása óta szereplője a makroszintű munkaügyi kapcsolatoknak.

Jelenleg is tagja az országos érdekegyeztető fórumoknak, így a tervezett projekt szempontjából kiemelten érintett Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak (OKÉT) is. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Aktív szerepet vállal a nemzetközi szervezetek munkájában. Tagja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének (ITUC- International Trade Union Confederation), az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC- European Trade Union Confederation), a Munkavállalói Kérdések Európai Központjának (EZA), részt vesz továbbá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában. 2013 májusában csatlakozott a Kereszténydemokrata Munkások Európai Szövetségéhez (EUCDW) is. A Munkástanácsok szervezetei a nemzetgazdaság legkülönbözőbb ágazataiban vannak jelen a közszféra, a közszolgáltatások és a versenyszféra területén (pl. közlekedés, bánya-és olajipar, rendvédelem, feldolgozóipar, egészségügy, stb.), emellett megyei szervezeti hálózata és szervezeti struktúrája segíti az országos érdekvédelmi tevékenységet. Érdekképviseleti munkáját hazai és nemzetközi szinten is elismert szakértői csoportja segíti, akik közül többen európai szintű érdekegyeztető vagy szakmai testületek munkájában is részt vesznek.

A Munkástanácsok tagjai önálló jogi személyiséggel rendelkező munkavállalói érdekképviseletet ellátó tagszervezetek. Megyei és ágazati szövetségei jelenlétükkel az egész országot lefedik, működésükkel a regionális és ágazati fórumokon való hazai és nemzetközi képviselet mellett, a tagszervezetek eredményesebb munkájához szakmai (jogi, érdekvédelmi, közgazdasági stb.) segítséget nyújtanak. A Munkástanácsok Országos Szövetsége alapszervezethez csatlakozott tagjai számára országos lefedettséggel munkajogi segélyszolgálatot biztosít.

A Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ) több mint 25 éve, 1990-ben alakult 27 taggal, ma már közel 70 tagja van.

A tagok között megtalálhatók az országban működő multinacionális cégek leányvállalatai és magánemberek is, de a kis és középvállalkozások adják a szövetség derékhadát.

A MAGUSZ, a magyar műszaki gumitermék gyártók munkáltatói érdekvédelmi szervezete, melyben a termelők mellett megtalálhatók alap- és segédanyag beszállítók, az iparág számára szolgáltatást nyújtók, műszaki szakértők, tanácsadók, hulladékkezelők és az iparághoz kapcsolódó oktatási intézmények.

A MAGUSZ jelenleg a több mint 100 éves magyar gumiipar képviselőjeként, az ipar minden szegmensében és a mindennapi élet valamennyi területén jelen van a műszaki gumi termékeivel, amelynek egyik kiemelkedő ágazata az autóipar. Az iparág termékeinek az ipar átlagánál nagyobb hányadát értékesíti a nemzetközi piacokon.

A műszaki gumicikkeket termelő vállalatok mellett a használt abroncsok és más gumihulladékok kezelésével újra hasznosításával foglalkozó vállalkozások közül is többen csatlakoztak a Szövetséghez. Magyarország vonzó befektetési terület lett a nemzetközi nagy gumigyártó cégek számára, de az iparág hajtóerejét továbbra is a kis és középvállalatok adják.

A MAGUSZ fő célja, hogy a gumiipari ágazatról pozitív képet és elfogadottságot alakítson ki. Jó kapcsolatot építsen ki a vevők, fogyasztók, a társadalom és a kormány között. Segítsen a tagságnak, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal még hatékonyabbak, versenyképesebbek legyenek a nemzetközi piacokon. Támogassa a tagságot az egészség, biztonság és környezetvédelem területén folytatott munkájában. Létrehozzon egy élő fórumot ahol az iparág vállalatainak képviselői találkozhatnak, véleményt, ötleteket és általános információkat cserélhetnek egymással. Mindezen feladatok révén a MAGUSZ elősegíti a gumiipari vállalkozások szakmai együttműködését, fejleszti a szakmai kultúrát oktatási-képzési tevékenységgel, képviseli a szakma érdekeit a jogalkotásban és a hatóságként működő szervek előtt együttműködve olyan hazai és nemzetközi szervezetekkel, amelyekkel e tevékenységeket sikerre viheti.